Öppna trädgårdar 2024

Öppna trädgårdar -24


Öppna trädgårdar hos medlemmar 2024


Efter att ha haft chansen att besöka åtta olika trädgårdar under sommaren 2023, tänker vi att flera medlemmar har blivit inspirerade och kan tänka sig att bjuda in till sin trädgård under den kommande sommaren. Att träffas och utbyta idéer och erfarenheter, ge varandra tips och ev. fika tillsammans, det är tanken med våra öppna trädgårdar.


Vill du bjuda in andra medlemmar till din trädgård i sommar? Skicka ett mejl till info@tyrgarden.se

Söndagen 30 juni kl: 10.00 - 17.00

Tegelbruksvägen 5 i Tyresö


Välkomna till Ingelis Trädgård i Trinntorp.

Ingen anmälan behövs!


"Jag deltar i Tusen Trädgårdar och självklart är TTS-medlemmar extra varmt välkomna.


För parkering hänvisar jag till Långtidsparkeringen vid Badstranden.

Bjuder på fika och förfriskningar och har kanske lite plantor till försäljning.


Trädgården: Skogs- och bergs-miljö, med många slänter, många mer eller mindre öppna rum, vanliga och några ovanliga perenner, krukor med sommarblommor. Rätt mycket buskar. Jag har fortfarande hopp om att Stäppkålen ska stå i blom den 30:e."

Söndagen 9 juni kl: 15.00 - 18.00

Dyviksvägen 55 i Tyresö


Välkomna till Ulrikas trädgård.

Anmälan senast 8/6 på telefon 070- 233 02 30 eller mejl till: ulrika@manns.se"Välkommen på visning av min trädgård nästan längst ut på Brevikshalvön
- Tyresö. I trädgården finns en damm och lundområden med bl a
rododendron samt många andra träd, buskar och perenner i naturlika och
”Cottage-Garden”-planteringar. Trädgården har nivåskillnader med
sluttningar och trappor. Kaffe/Te och fikabröd för den som vill."

Söndagen 12 maj kl: 10.00 - 13.00
Slåttervägen 107 i Tyresö


Välkomna till Briths trädgård.

Adressen är Slåttervägen 107 i Tyresö

Anmälan senast 7/5 på telefon 070 357 60 34

"Trädgården har en souterrängdel och en mera plan del. Har satsat på perenner och tåliga sådana som inte rådjur och hjortar tar. Många rabatter. I år vill jag prova lite örter".