Styrelsen 2022/2023


Styrelsen 2022/23. Från vänster: Eva, Lena, Cissi, Monica, Mariana, Riitta, Marita, Pronoti och Anna

Styrelsen 2022/23. Från vänster: Eva, Lena, Cissi, Monica, Mariana, Riitta, Marita, Pronoti och Anna

Ordförande

Riitta Johansson,

08 770 7412

 

Sekreterare

Eva Tollefors Burkhard

070 367 99 22

 

Ledamot

Lena Hjelmérus

070 484 89 85

Vice ordförande 

Mariana Nyman Sjöberg

0733 225 449

 

Ledamot

Pronoti Carlsson

0723 320 048

 

Ledamot

Anna Grape

0730 893 226

 

 

 

Kassör

Marita Beckeman

073 760 2886

 

Suppleant

Cissi Nirstedt

070 433 33 80

 

Suppleant

Monica Toneby

073 641 74 05

 

 

Revisor

Gunnel Sjöstedt Karlsson

Ordinarie/samman kallande

08 773 28 27

Revisor

Kerstin Segefjord

08 770 22 01

Revisorsuppleant

Karin Sonesson

070 690 1586 

Valberedningen

Anki Rindsjö

Sammankallande

073 763 10 91

Valberedningen

Sanna Brolin

073 982 77 27

Valberedningen

Per Shultzén

070 343 38 83