Hur TTS kom till

Hur TTS kom till

Föreningen startade i oktober 1999 - men det finns en förhistoria.

Redan 1927, under 20-talets högkonjunktur, ökade trädgårdsintresset i Kumla och Hanviken (idag Trollbäcken) och Kumlaborna startade då en separat trädgårdsförening.

Men redan 1929 tog högkonjunkturen slut och världen drabbades av århundradets största lågkonjunktur med depression och Krügerkrasch som följd. Med detta övergick trädgårdsintresset till ett krav på självhushållning och odling av frukt och grönt.

1934 beslutade man att slå ihop trädgårdsföreningen med egnahemsförenngen till Kumla Egnahems- och trädgårdsförening upa (ekonomisk förening) med syfte att gemensamt för medlemmarna köpa in byggnadsmaterial, sand, grus, gödningsmedel, utsäde och växter. Hela Tyresö omfattade då endast 1262 invånare.

Kumla Egnahems- och Trädgårdsförening - idag Trollbäckens Egnahemsförening, arbetade mycket starkt genom sin trädgårdskommitté med trädgårdsfrågor under alla år till 2009.

Engagemanget kring trädgårdsfrågor följde tydligt konjunktursvängningarna upp och ner, Under åren 1934-1939 ökade det estetiska trädgårdsintresset, under andra världskriget 1939-1945 och ända in på 1950-talet var det åter självhushåll och fruktodlingar som var det tongivande och på 1960-talet och fram till idag har trädgårdsintresset med självhushåll avtagit igen, men ökat inom trädgårdskonst och mer estetiskt utformade trädgårdar.

Men under 1999 beslutade RST, Riksförbundet Svensk Trädgård, att förbjuda anslutningen till vår egnahemsförening. Kravet från RST var att renodla alla trädgårdsföreningar i Sverige - de som ville ha tidningen Hemträdgården måste vara anslutna till en förening inom Svensk Trädgård.

I oktober 1999 startade Yngve Karlsson och Monika Björkholm den nya föreningen - Tyresö Trädgårdssällskap - i samklang med RST:s önskemål. Därmed fick vi på nytt en separat trädgårdsförening i Tyresö. Egnahemsföreningen har sedan efter några år lagt ner sin trädgårdskommitté.

Flera aktiva inom vår gamla trädgårdskommitté är idag medlemmar i den nya trädgårdsföreningen och vi har genom åren haft gemensamma utflykter och föredrag.

Tyresö Trädgårdssällskap har idag (2009) cirka 170 medlemmar och har ett motto, "att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård".

Skrivet av Lotta Stjernfelt, 2009 i samband med 10-årsjubileet.  

Tillägg - 2024 har föreningen nu runt 350 medlemmar. 

Föreningens grundare

Yngve och Ingeli på Bergianska

Yngve och Ingeli på Bergianska

Yngve Karlsson gick ur tiden den 14 mars 2018 några veckor innan han skulle ha fyllt 89 år.