Tyresö Trädgårdssällskap

För dig som älskar trädgård!

Tyresö Trädgårdssällskap

För dig som älskar trädgård!

Nyhetsbrev 1/2021

 

Kära medlemmar och trädgårdsvänner!

Som vi alla vet, har läget med Corona-pandemin förvärrats för oss i Stockholms regionen. Detta gör att vi, trots alla förhoppningar, blir tvungna att ställa in vårens föredrag.

Båda de planerade föredragen ”Odla ätbart på liten yta” den 22 mars och ”Förändra trädgården med små knep” den 15 april, måste tyvärr utgå. Våra föreläsare känner sig inte mogna för att hålla föreläsningarna digitalt.

Digitala föredrag
Vi vet inte i dagsläget hur länge och i vilken utsträck-ning restriktionerna kommer att finnas kvar, därför undrar jag hur många av våra medlemmar kan tänka sig/har möjlighet att delta i en digital föreläsning via Zoom? Skicka gärna en liten kommentar om det till info@tyrgarden.se.

Vi är intresserade av att veta intresset för ett digitalt föredrag, eftersom det finns utrymme för att genom-föra ett sådant före sommaren.

Någon av er kanske har ett tips om en föreläsare som kan tänka sig att hålla ett föredrag med något träd-gårdstema. Hör snarast av dig isåfall till Riitta Johansson, raittanj@hotmail.com.

Planering under maj och juni
Vi hoppas att det blir många av våra medlemmar som kan tänka sig att ha öppet i sin trädgård under maj t.o.m. september, så att vi har flera chanser att ses utomhus.

Även aktiviteterna med fågelholksbygge och keramik räknar vi med att kunna genomföra utomhus med mindre grupper och med distans. Årsmöte och Växtloppis återkommer vi till när tiden närmar sig.

Trädgårdsresa med buss
Vi har kommit fram till att det inte är möjligt att genomföra en bussresa i juni, med ett antal timmar sittandes nära varann. Därför kommer vi att satsa på att göra bussresan i augusti istället. Datumet för den planerade resan blir lördagen den 21 augusti.
Anmäl er gärna till resan men vänta med betalningen tills ni fått en bekräftelse från vår kassör. Vi har en buss med 58 platser. När platserna är bokade, listar vi resten i en väntelista. Hamnar du på väntelistan, får du besked om det omgående.

Planer inför hösten
Vi planerar redan för en aktiv höst, där vi kan ta igen det vi saknat under våren. Flera intressanta före-läsningar och andra trädgårdsrelaterade aktiviteter hoppas vi kunna ordna för våra medlemmar, under förutsättning att läget med pandemin är under kon-troll och alla har fått chansen att bli vaccinerade!

Med bästa hälsningar och med hopp om att det kommer en tid när vi kan ses igen!

Styrelsen i TTS genom Riitta

PS. Vi har upptäckt att något företag har ”snott” vårt gamla domännamn, tyreso-tradgardssallskap.se. Vill bara informera er om att vi inte har någonting med det företaget att göra. DS.