Tyresö Trädgårdssällskap

För dig som älskar trädgård!

Tyresö Trädgårdssällskap

För dig som älskar trädgård!

TTS 20 år

Och det hände sig vid den tiden - den 11 oktober 1999, att det bildades en förening: Tyresö Träd-gårdssällskap, med 60 medlemmar och 6000 kr i kassan.

När förste ordförande ville avgå 2003 fanns inga förslag till efterträdare, men så småningom klev en person fram och åtog sig uppdraget.

Verksamheten bestod då i huvudsak av odlings-cirklar och -projekt. Föreningen hade bl a en kolonilott i Gudö, och skötte en plantering vid Alby Friluftsgård.

Många Ältabor hittade tidigt till föreningen och verksamheten ändrade inriktning 2005-06, då ingen orkade driva odlingsprojekten och cirklarna längre.

Föredrag med bildvisning, trädgårdskurs, bussresa och trädgårdsvandringar introducerades på kort tid och man var bra på att hitta och anlita kunskap bland medlemmar (och goda vänner) som hade ett specialintresse.

Men medlemmarna efterfrågade mer erkända föreläsare, det var sällan fler än 12-15 deltagare på aktiviteterna. Dessutom var entréavgiften låg, så det gav inga intäkter.

I Föreningsgårdens lokaler fanns den teknik som behövdes och plats att bjuda in även icke-med-lemmar, men man gjorde ingen reklam för före-dragen, så det var bara medlemmar som kom i alla fall.

I det läget – 2008 - hade vi 125 medlemmar, och 60 av dem är fortfarande med!

Efter lite turbulens i styrelsen och nyval i november 2009, fick styrelsen arbetsro. Genom enkät våren 2009 fick vi ganska bra koll på vad medlemmarna var intresserade av och nu började ett intensivt arbete med att beta av alla idéer.

Föreningsgården flyttade till Pluggvägen med bättre lokaler, vi började göra reklam för våra aktiviteter i lokalpress, kommunwebb och anslagstavlor. Vi erhöll kulturaktivi¬tetsbidrag från Tyresö Kommun och fick råd med bra föreläsare.

När Haninge Trädgårdssällskap lade ner 2009-10, kom många över till TTS och vi hade över 200 medlemmar 2011. Antal deltagare på föredragen ökade märkbart till 30 personer som lägst, och ibland 50-60, så vi behövde byta till större möteslokal.

Och nu, när föreningen fyller 20 år, har vi över 250 medlemmar och god ekonomi. Vi har blivit proffsigare med planering och genomförande av det ”klassiska” programmet med föredrag, växtloppisar, bussresa, trädgårds-vandringar etc. Dessutom har vi orkat driva lite mer speciella aktiviteter, som t ex stenloppis, work shops, ”Odla utan trädgård”, studiebesök på Biokolanläggning etc.

Vi har nu 60-80 pers på föredragen - ibland runt 100, och vi har fått byta upp oss till större möteslokal igen. Så vad ska hända nästa årtionde?

Tänk om vi får ordna kö till styrelsen. Tänk om färre medlemmar slutar redan efter 4-5 år. Tänk om tio TTS-medlemmar har öppen trädgård under Tusen Trädgårdar 2024 eller 2026!