Riitta Johansson om höstprogrammet 2022

...underbart är kort, alldeles för kort…
Så känns det när man inser att hösten är snart här, även om vi just nu står i den fagra sommarens blomstrande prakt! Den här hösten har verkligen något intressant i bagaget, något medlemmarna efterlyst. Vi har engagerat en riktig ”jord- och gödselguru”, Tom Ericsson, som föredragshållare i oktober. Tom kommer att guida oss in i en sund värld där vi tillverkar vår egen jord och gödsel, så att vi slipper dessa skadliga ämnen, bl.a. pyralider, som smugit sig in i köpejordar och stallgödsel. Före höstens föredrag hinner vi med en bussresa till Uppsala- trakten och även ha en växtloppis under Tyresöfestivalen som återkommer i september efter ett par års uppehåll. Välkomna alla medlemmar och era grannar och vänner som delar vårt intresse för trädgård!


Riitta Johansson, ordförande

Till höstprogrammet.