Tyresö Trädgårdssällskap

För dig som älskar trädgård!

Tyresö Trädgårdssällskap

För dig som älskar trädgård!

På Gång

Medlemsenkät

Som bilaga till Höstprogrammet 2019 skickade vi ut en enkät med frågor om medlemskapet, om vad man gillar eller saknar i vårt programutbud och vad som kanske hindrar dagens trädgårdsvänner att träffas lite oftare. 

Förhoppningsvis får vi då lite nya infallsvinklar om hur vi ska värva nya medlemmar, sätta ihop ett program så att fler får lust att delta eller  kanske hitta nya former för våra träffar.  

Vi vill förstås få så många svar som möjligt, så snabbt som möjligt. Men kom ihåg att vi alltid är nyfikna på nya idéer, så kommer du på något nytt en vecka eller ett halvår efter att du skickat in enkätsvaren, så går det bra att ringa någon i styrelsen eller mejla till info@tyrgarden.se .